Thủ tục chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần, trợ cấp tử tuất một lần bằng tiền mặt tại BHXH cấp huyện

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần, trợ cấp tử tuất một lần bằng tiền mặt tại BHXH cấp huyện để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. BHXH tỉnh xét duyệt các chế độ BHXH một lần theo quy định ra quyết định hưởng, lập Danh sách hưởng trợ cấp BHXH một lần, gửi BHXH huyện cùng kinh phí để chi trả.
  2. BHXH huyện căn cứ danh sách viết phiếu chi tiền mặt chi trả cho người hưởng.
  3. Người hưởng đến nhận tiền mặt, xuất trình chứng minh nhân dân. Nếu không trực tiếp đến nhận thì uỷ quyền cho người khác lĩnh thay.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa.
 
Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  1.  Chứng minh nhân dân
  2.  Giấy lĩnh thay.
Thời hạn giải quyết: Căn cứ danh sách BHXH tỉnh chuyển đến, khi người hưởng đến nhận tiền chế độ, BHXH huyện viết phiếu chi tiền mặt ngay trong ngày chi trả cho người hưởng.
 
Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
 
Cơ quan thực hiện: BHXH quận/huyện.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu chi tiền mặt.
 
Lệ phí:  Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.