Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật.

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật. để quý vị tham khảo.

 Trình tự thực hiện:

- Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thông báo cho Sở tư pháp, nơi đăng ký tham gia  trợ giúp pháp lý về việc chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý và chuyển hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý đang thực hiện dở dang cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ở địa phương nơi đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan.

- Sở Tư pháp xem xét, ra quyết định thu hồi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý nếu tổ chức tham gia có hành vi vi phạm thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 48 Luật Trợ giúp pháp lý. Tổ chức trợ giúp pháp lý tham gia trợ giúp pháp lý phải chấm dứt tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý, kể từ ngày bị thu hồi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.
 
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp
 
Thành phần hồ sơ:
- Thông báo chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật.
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc vi phạm pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật.
 
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Thông báo về việc chấm dứt của tổ chức tham gia TGPL.
-Quyết định của Sở tư pháp về việc thu hồi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý trong trường hợp tổ chức tham gia TGPL vi phạm pháp luật.
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý.
 
Lệ phí (nếu có): Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.