Thủ tục cấp thêm giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực hoặc hiệu lực vô hiệu mà có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị …đã ghi trong giấy phép lao động

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp thêm giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực hoặc hiệu lực vô hiệu mà có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động để quý vị tham khảo.

 Trình tự thực hiện:
  1. Đơn vị tuyển dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy pháp lao động cho người nước ngoài tại bộ phận một cửa.
  2. Sở lao động tiếp nhận hồ sơ, giao giấy hẹn cho đơn vị tuyển dụng
  3. Đơn vị tuyển dụng nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ 
 
Thành phần, số lượng hồ sơ:
  1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
  2. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài.
  3. 03 (ba) ảnh mầu (kích thước 3cm x 4cm), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.
  4. Bản chính hoặc bản sao giấy phép lao động đã được cấp.
  5. Một trong các loại chứng từ về tuyển dụng lao động đối với trường hợp doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam tuyển dụng lao động nước ngoài như sau: Bản sao chứng từ đăng thông báo tuyển dụng lao động vào làm việc tại vị trí dự kiến tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc trên báo của trung ương và báo của địa phương, thời điểm thông báo phải trước khi tuyển dụng ít nhất là 30 ngày. Bản sao chứng từ tuyển dụng lao động là người nước ngoài thông qua tổ chức giới thiệu việc làm tại Việt Nam.
Chú ý: Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt;
Phiếu lý lịch tư pháp; giấy chứng nhận sức khỏe; giấy xác nhận ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận; văn bản chứng nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật (bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hóa lãnh sự và kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt;
Bản dịch, bản sao phải được công chứng Việt Nam công chứng.
 
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
  1. Giấy phép lao động.
  2. Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời về việc cấp giấy phép lao động, hồ sơ đã nhận.
Thời hạn nộp hồ sơ: Ít nhất 20 ngày làm việc trước ngày doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam dự kiến người nước ngoài bắt đầu làm việc tại đơn vị.

Lệ phí: 400.000 đồng/giấy phép.
 
Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.