Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Đơn vị tuyển dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy pháp lao động cho người nước ngoài tại bộ phận một cửa.
  2. Sở lao động tiếp nhận hồ sơ, giao giấy hẹn cho đơn vị tuyển dụng.
  3. Đơn vị tuyển dụng nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ theo thời gian ghi trên giấy biên nhận.
 
Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài theo mẫu số 9.
  2. Giấy phép lao động đã được cấp.
Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng Việt Nam công chứng.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  1. Giấy phép lao động.
  2. Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời về việc cấp lại giấy phép lao động, hồ sơ đã nhận.
Thời điểm nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hiện giấy phép lao động bị mất hoặc bị hư hỏng.

Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí: 300.000 đồng/giấy phép

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.