Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế để quý vị tham khảo.

 Trình tự thực hiện: 
Khi Giấy chứng nhận đăng ký thuế mất, rách, nát thì người nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ tục để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.
Thông qua hệ thống bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo mẫu 13-MST.
 
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.  

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế
  2. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

Phí, lệ phí (nếu có):  Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo mẫu 13-MST

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.