Thủ tục cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện: 
Khi Thẻ mã số thuế cá nhân mất, rách, nát thì người nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ tục để được cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân.

Cách thức thực hiện:
  1. Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.
  2. Thông qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
Đơn đề nghị cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân theo mẫu 13-MST (ghi số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, nơi đăng ký cấp thẻ trước đây)

Thời hạn giải quyết: Không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.
  2. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ mã số thuế cá nhân.

Phí, lệ phí (nếu có):  Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Đơn đề nghị cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân theo mẫu 13-MST.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.