Thủ tục cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã;
  2. Trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết, thì phải xuất trình trích lục Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao Giấy chứng tử.
  3. Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp xã  ký và cấp cho đương sự Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải được ghi vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để theo dõi).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc ủy quyền nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.
 
Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  1. Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mẫu TP/HT-2013-TKXNHN); 
  2. Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân xuất trình trích lục Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn (trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn) hoặc bản sao Giấy chứng tử (trường hợp người kia đã chết).
Thời hạn giải quyết: Trong ngày; trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh là 03 ngày.
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
 
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
 
Lệ phí: Không quá 5.000 đồng

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.