Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài nhận thầu tại Hà Nội

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài nhận thầu tại Hà Nội để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội (hoặc gửi qua đường bưu điện), nhận phiếu giao nhận có hẹn ngày trả kết quả.
  2. Phòng Kế hoạch tổng hợp tiếp nhận thụ lý giải quyết và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian quy đinh.
  3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội.

Thành phần, số lượng hồ sơ:
  1. Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thầu.
  2. Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Hà Nội
  2. Bộ phận trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Sở Xây dựng Hà Nội
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
 
Lệ phí: Theo Quy định.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.