Thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Xây dựng Hà Nội, nhận phiếu giao nhận có hẹn ngày trả kết quả.
 2. Phòng Quản lý kinh tế tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC , thụ lý giải quyết và trả kết quả lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo thời gian quy định.
 3. Cá nhân nhận kết quả giải quyết theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Xây dựng Hà Nội.
Cách thức thực hiện:
Cá nhận nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Xây dựng Hà Nội.

Thành phần, số lượng hồ sơ:
 • Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng  hạng 1:
 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu 01 KSDG XD.
 2. 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;
 3. Các bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu) : Văn bằng đại học hoặc cao đẳng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ (Nếu do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng). Trong trường hợp địa chỉ thường trú khai trong đơn khác với địa chỉ trên chứng minh thư nhân dân thì phô tô thêm hộ khẩu để đối chiếu.
 4. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư (Theo mẫu 03 KSĐG XD).
 • Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng  hạng 2:
 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu 01 KSDGXD.
 2. 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;
 3. Các bản sao có chứng thực(hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu) : Văn bằng đại học hoặc cao đẳng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ (Nếu do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng). Trong trường hợp địa chỉ thường trú khai trong đơn khác với địa chỉ trên chứng minh thư nhân dân thì phô tô thêm hộ khẩu để đối chiếu.
 4. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư (Theo mẫu 03 KSĐG XD).
 •  Hồ sơ đề nghị nâng hạng (hạng 2 lên hạng 1) chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng :
 1. Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựngtheo mẫu 02 KSĐGXD.
 2. 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị nâng hạng;
 3. Bản sao có chứng thực chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2.
 4. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng.
 5. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư (Theo mẫu 03 KSĐGXD).
 •  Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
 1. Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu 04.KSĐGXD;
 2. Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát;
Thời gian, giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Xây dựng Hà Nội
 2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận  một cửa và Phòng Quản lý kinh tế - Sở Xây dựng Hà Nội.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.
 
Lệ phí: 200.000đ/người.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.