Thủ tục cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 1. Cục Trồng trọt tiếp nhận Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;
 2. Thẩm định hình thức đơn để xác định tính hợp lệ;
 3. Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng;
 4. Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ (gồm thẩm định tính mới và tên gọi phù hợp của giống cây trồng; thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng);
 5. Cấp bằng bảo hộ giống cây trồng và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ.
Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 1. Tờ khai đăng ký (theo mẫu);
 2. Ảnh chụp, tờ khai kỹ thuật (theo mẫu);
 3. Giấy uỷ quyền nếu đơn được nộp thông qua đại diện;
 4. Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người đăng ký là người được chuyển giao quyền đăng ký;
 5. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
 6. Chứng từ nộp phí, lệ phí.
Cơ quan thực hiện:
 1. Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới.
 2. Cơ quan bảo hộ (Cục Trồng trọt) tiếp nhận.
Thời gian thực hiện:
 1. Thời gian thẩm định hình thức đơn: 15 ngày kể từ ngày nhận đơn;
 2. Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng: 90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận;
 3. Thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật: 90 ngày kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm kỹ thuật.
Lệ phí:
Thực hiện theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/2/2008  của Bộ Tài chính.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.