Thủ tục cấp Thẻ Thừa phát lại

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục thừa phát lại đề nghị cưỡng chế thi hành án để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Sau khi được cấp giấy đăng ký hoạt động, Trưởng văn phòng Thừa phát lại có văn bản và hồ sơ kèm theo gửi Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cấp Thẻ cho mình và các Thừa phát lại làm việc tại văn phòng (nếu có);
  2.  Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định việc cấp Thẻ Thừa phát lại (Trường hợp vì lý do khách quan mà Thẻ Thừa phát lại bị hư hỏng hoặc bị mất thì văn phòng Thừa phát lại đề nghị Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp đổi hoặc cấp lại).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

 

 

Thành phần hồ sơ:

  1.  Đơn đề nghị cấp Thẻ,
  2.  Lý lịch cá nhân;
  3. Bản chụp quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại;
  4. Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng Thừa phát lại;
  5. 05 ảnh màu cỡ 3x4.

Số lượng hồ sơ: Không quy định cụ thể.

 

 

Thời hạn giải quyết:

  1. Trong thời hạn 05 ngày, Sở Tư pháp có trách nhiệm xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Thẻ cho những người có đủ điều kiện;
  2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ và đề nghị của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định việc cấp Thẻ Thừa phát lại.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (Văn phòng Thừa phát lại).

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp Thẻ Thừa phát lại và Thẻ thừa phát lại.

Lệ phí (nếu có): Không quy định cụ thể.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.