Thủ tục cấp Sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01/01/1995

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp Sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01/01/1995 để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Người lao động lập Tờ khai cấp sổ BHXH nộp cho người sử dụng lao động (hoặc cơ quan quản lý cấp trên trong trường hợp đơn vị giải thể);
  2. Người sử dụng lao động (hoặc cơ quan quản lý cấp trên trong trường hợp đơn vị giải thể) nộp hồ sơ cho tổ chức BHXH;
  3. Tổ chức BHXH xét duyệt và cấp sổ BHXH cho người lao động.
Cách thức thực hiện: Tổ chức bảo hiểm xã hội
 
Thành phần số lượng hồ sơ: (Số bộ hồ sơ: Không quy định)
  1. Tờ khai cấp sổ bảo hiểm xã hội;
  2. Lý lịch gốc hoặc lý lịch bổ sung (nếu có) của người lao động, quyết định tiếp nhận, hợp đồng lao động, các giấy tờ có liên quan khác như: quyết định nâng bậc lương, quyết định điều động hoặc quyết định chuyển công tác, quyết định phục viên xuất ngũ, chuyển ngang, giấy thôi trả lương;
  3. Danh sách của đơn vị có tên người lao động đến 31 tháng 12 năm 1994 hoặc các giấy tờ xác định có tên người lao động đến 31 tháng 12 năm 1994;
  4. Quyết định nghỉ chờ việc: Trường hợp không có quyết định nghỉ chờ việc thì phải có xác nhận bằng văn bản của thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, trong đó đảm bảo người lao động có tên trong danh sách của đơn vị tại thời điểm có quyết định nghỉ chờ việc và chưa hưởng các khoản trợ cấp một lần.
Thời hạn giải quyết: không quy định
 
Đối tượng thực hiện: Tất cả
 
Cơ quan thực hiện: Tổ chức bảo hiểm xã hội
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ Bảo hiểm xã hội
 
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.