Thủ tục bổ nhiệm Thừa phát lại

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục bổ nhiệm Thừa phát lại để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 1. Người muốn được bổ nhiệm làm Thừa phát lại gửi hồ sơ tới Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh xem xét, nếu thấy có đủ điều kiện thì đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm. Trường hợp Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh từ chối thì phải trả lời bằng văn bản cho người nộp đơn xin làm Thừa phát lại.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần hồ sơ:

 1. Đơn xin bổ nhiệm làm Thừa phát lại;
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe;
 3. Lý lịch cá nhân;
 4. Phiếu lý lịch tư pháp;
 5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ cần thiết khác theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng hồ sơ: Không quy định cụ thể

Thời hạn giải quyết: 

 1. Trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh xem xét, nếu thấy có đủ điều kiện thì đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm.
 2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét bổ nhiệm Thừa phát lại trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại.

Lệ phí (nếu có): Không quy định cụ thể

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Người được bổ nhiệm Thừa phát lại có đủ các điều kiện sau:

 1. Là công dân Việt Nam, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt;
 2. Không có tiền án;
 3. Có bằng cử nhân luật;
 4. Đã công tác trong ngành pháp luật trên 05 năm hoặc đã từng là Thẩm phấn, Kiểm sát viên, Luật sư; Chấp hành viên, Công chứng viên, Điều tra viên từ Trung cấp trở lên;
 5. Có chứng chỉ hoàn thành lớp tập huấn về nghề Thừa phát lại do Bộ Tư pháp tổ chức;
 6. Không kiêm nhiệm hành nghề Công chứng, Luật sư và những công việc khác theo quy định của pháp luật

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.