Thủ tục bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Tiếp nhận hồ sơ  
  2. Thẩm định hồ sơ
  3. Công bố quyết định
Thành phần, số lượng hồ sơ:
  1. Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (02 bản theo mẫu);
  2. Tài liệu chứng minh yêu cầu ra quyết định buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế là có căn cứ xác đáng theo quy định pháp luật;
  3. Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện);
  4. Chứng từ nộp lệ phí. 
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ.
 
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính.
 
Thời hạn giải quyết: Thời hạn xử lý hồ sơ: 02 tháng.
 
Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.
 
Lệ phí:
  1. Lệ phí nộp hồ sơ yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (mỗi đối tượng): 500.000 đồng
  2. Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (mỗi đối tượng) 1.000.000 đồng
  3. Lệ phí cấp Quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế 300.000 đồng
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.