Thủ tục báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc để quý vị tham khảo.

 Trình tự thực hiện:
 • Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.
 • Đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.
 • Đối với cơ quan BHXH:
 1. Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị; Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ đúng, đủ cho phòng Thu.
 2. Phòng Thu: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu. Sau đó chuyển hồ sơ đã qua giải quyết cho bộ phận cấp sổ, thẻ.
 3. Phòng Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in tờ rời sổ BHXH xác nhận thời gian tham gia BHXH, chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet.
Thành phần số lượng hồ sơ (01 bộ):
Đơn vị chuẩn bị:
 1. Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).
 2. Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).
Người lao động chuẩn bị:
 1. Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn.
 2. Sổ BHXH.
 3. Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).
Thời hạn giải quyết: không quá 5 ngày làm việc. Riêng hưu trí không quá 7 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
Cơ quan thực hiện: BHXH Tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ BHXH, thẻ BHYT.
Lệ phí: Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.