Thủ tục bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, chấm dứt hợp đồng với người được thuê làm kế toán trưởng

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, chấm dứt hợp đồng với người được thuê làm kế toán trưởng để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ. Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán thì cấp đó có quyền bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Trình tự, thủ tục bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán thực hiện theo trình tự, thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Người được thuê làm kế toán trưởng nếu vi phạm các quy định trong hợp đồng thì bị chấm dứt hợp đồng thuê làm kế toán trưởng. Thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê người làm kế toán trưởng thực hiện như thủ tục ký hợp đồng thuê làm kế toán trưởng với cá nhân trực tiếp được thuê hoặc doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán được thuê. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho phòng tổ chức cán bộ của cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý;
Bước 2: Thẩm định hồ sơ. Phòng tổ chức cán bộ của cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý tiếp nhận và thẩm định hồ sơ (văn bằng chứng chỉ, quá trình công tác, lý lịch cá nhân) sau đó chuyển lãnh đạo đơn vị phê duyệt;
Bước 3: Ra quyết định chập thuận. Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý ra quyết định chấp thuận cho đơn vị kế toán chấm dứt thuê người làm kế toán trưởng.
 
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại cơ quan có thẩm quyền quyết định.
 
Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  1. Văn bản thoả thuận với cấp có thẩm quyền;
  2. Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
  3. Chứng chỉ đăng ký hành nghề kế toán;
  4. Hợp đồng chấm dứt thuê kế toán trưởng (đối với trường hợp thuê kế toán trưởng);
  5. Hồ sơ cá nhân của người bãi nhiêm, chấm dứt hợp đồng.
 
Thời hạn giải quyết: Không quy định
 
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
 
Cơ quan thực hiện: Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc được phân cấp, uỷ quyền quyết định
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
 
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.