Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng kinh tế, tài chính, thương mại, bảo hiểm, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kĩ thuậ

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng kinh tế, tài chính, thương mại, bảo hiểm, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kĩ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế. để quý vị tham khảo.

 Trình tự thực hiện:

Đơn vị tuyển dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy pháp lao động cho người nước ngoài tại bộ phận một cửa.

  1. Sở lao động tiếp nhận hồ sơ, giao giấy hẹn cho đơn vị tuyển dụng.
  2. Đơn vị tuyển dụng nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ.

Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)

  1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đối tác phía Việt Nam.
  2. Bản sao hợp đồng ký kết giữa phía Việt Nam và phía nước ngoài.
  3. Giấy phép lao động đã được cấp.

Lưu ý: Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng Việt Nam công chứng.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  1. Giấy phép lao động đã gia hạn.
  2. Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời về việc gia hạn giấy phép lao động, hồ sơ đã nhận.

Thời gian nộp hồ sơ: Ít nhất 10 ngày nhưng không được quá 30 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn. 
 

Lệ phí: 200.000 đồng/giấy phép.
 

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.