Thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu sơ bộ thủ tục thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Gửi văn bản đề nghị thay đổi nội dung hoạt động: Trong trường hợp Trung tâm hỗ trợ kết hôn có sự thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở thì phải có văn bản đề nghị ghi chú thay đổi gửi Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động. Trong trường hợp có yêu cầu thay đổi người đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn hoặc nội dung hoạt động của Trung tâm thì Tổ chức chủ quản phải có văn bản đề nghị thay đổi gửi Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động của Trung tâm.
  2. Giải quyết việc đăng ký thay đổi: Sở Tư pháp xem xét, quyết định cho thay đổi hoặc từ chối thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động. Trường hợp cho thay đổi, Sở Tư pháp ghi trực tiếp nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động và đóng dấu xác nhận. Trường hợp từ chối thay đổi, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Tổ chức chủ quản có văn bản đề nghị.

Thành phần hồ sơ: (01 bộ)

  1. Văn bản đề nghị ghi chú thay đổi hoặc văn bản đề nghị thay đổi;
  2. Giấy đăng ký hoạt động;
  3. Lý lịch cá nhân theo mẫu quy định và Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến thay thế (nếu thay đổi người đứng đầu Trung tâm)

Thời hạn giải quyết:

  1. 03 ngày, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị ghi chú thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở;
  2. 07 ngày, kể từ ngày được hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động hoặc người đứng đầu Trung tâm.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động được thay đổi

Lệ phí (nếu có): Không quá 50.000 đồng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.