Gia hạn hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu sơ bộ thủ tục gia hạn hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:

  1. Đề nghị gia hạn hoạt động: Chậm nhất 03 tháng trước khi Giấy đăng ký hoạt động hết hạn, nếu có yêu cầu gia hạn hoạt động thì Tổ chức chủ quản phải có văn bản đề nghị gia hạn gửi Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động của Trung tâm.
  2. Giải quyết việc gia hạn: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp quyết định cho gia hạn hoặc từ chối gia hạn Giấy đăng ký hoạt động.
  3. Trường hợp cho gia hạn, Sở Tư pháp ghi trực tiếp việc gia hạn vào Giấy đăng ký hoạt động và đóng dấu xác nhận.
  4. Trường hợp từ chối gia hạn, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Tổ chức chủ quản có văn bản đề nghị

Thành phần hồ sơ: (01 bộ)

  1. Giấy đăng ký hoạt động;
  2. Báo cáo về tình hình hoạt động của Trung tâm trong thời gian đã được cấp Giấy đăng ký hoạt động, có xác nhận của Tổ chức chủ quản.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động được gia hạn

Lệ phí (nếu có): Không quá 50.000 đồng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.