Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con.

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu sơ bộ thủ tục ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:

  1. Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ: Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.
  2. Ghi vào Sổ hộ tịch và cấp bản chính giấy tờ hộ tịch mới hoặc giấy xác nhận về việc đã ghi chú đó.
  3. Sau khi kiểm tra giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào sổ hộ tịch. Cụ thể: (i) Việc sinh được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh; (ii) Việc kết hôn được ghi vào Sổ đăng ký kết hôn; (iii) Việc nhận cha, mẹ, con được ghi vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con;

Khi ghi vào sổ hộ tịch phải ghi theo đúng nội dung của giấy tờ hộ tịch mà đương sự xuất trình; những nội dung trong sổ hộ tịch có mà trong giấy tờ hộ tịch không có, thì để trống, những nội dung trong giấy tờ hộ tịch có nhưng trong sổ hộ tịch không có thì ghi vào cột ghi chú của sổ hộ tịch.

Đối với những giấy tờ hộ tịch của công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước thường trú, thì sau khi thực hiện việc ghi chú vào sổ hộ tịch, Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự bản chính giấy tờ hộ tịch mới. Sổ ghi các sự kiện hộ tịch là căn cứ để cấp bản sao giấy tờ hộ tịch sau này.

Đối với việc công nhận kết hôn;  nhận cha, mẹ, con theo, thì sau khi thực hiện việc ghi chú vào sổ hộ tịch, Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự giấy xác nhận về việc đã ghi chú đó.

Thành phần hồ sơ: (01 bộ) Bản chính hoặc bản sao Giấy khai sinh.

Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản chính giấy tờ hộ tịch mới hoặc Giấy xác nhận về việc đã ghi chú

Lệ phí (nếu có): Không quá: 50.000 đồng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước thường trú.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.