Đăng ký việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:

  1. Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp. 
  2. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự.
  3. Nội dung và căn cứ xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch phải được ghi chú vào cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.
  4. Sau khi việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch đã được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, thì bản sao Giấy khai sinh từ Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi theo nội dung đã xác định lại hoặc bổ sung.

Thành phần hồ sơ: (01 bộ)

  1. Tờ khai theo mẫu quy định
  2. Bản chính Giấy khai sinh
  3. Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày; nếu cần xác minh thêm thì thời hạn có thể kéo dài thêm 05 ngày.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch.

Lệ phí (nếu có): Không quá 50.000 đồng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.