Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:

  1. Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi thường trú ở khu vực biên giới của công dân Việt Nam được nhận là cha, mẹ, con.
  2. Giải quyết việc đăng ký nhận cha, mẹ, con: (i) UBND cấp xã có trách nhiệm nhận hồ sơ hợp lệ và lệ phí,  thẩm tra hồ sơ ; niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở ủy ban; gửi hồ sơ xin ý kiến Sở Tư pháp; (ii) Sở Tư pháp xem xét hồ sơ và trả lời bằng văn bản cho UBND cấp xã; (iii) Trên cơ sở ý kiến của Sở Tư pháp, UBND cấp xã quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con và trao Quyết định cho các bên đương sự như đối với trường hợp nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với nhau ở trong nước theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.  

Thành phần hồ sơ: (02 bộ)

  1. Đơn xin nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;
  2. Giấy tờ, tài liệu hoặc chứng cứ (nếu có) để chứng minh giữa người nhận và người được nhận có quan hệ cha, mẹ, con.

(Khi đi nộp hồ sơ: Công dân Việt Nam phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân biên giới; trong trường hợp không có giấy chứng minh nhân dân biên giới thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực biên giới kèm theo giấy tờ tuỳ thân khác của đương sự để kiểm tra. Công dân nước láng giềng phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước láng giềng cấp cho công dân nước đó thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam; trong trường hợp không có giấy tờ tuỳ thân này thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam kèm theo giấy tờ tuỳ thân khác của đương sự để kiểm tra).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, UBND cấp xã có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và tiến hành niêm yết việc nhận cha, mẹ, con trong 07 ngày liên tục tại trụ sở ủy ban.  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Tư pháp xem xét hồ sơ xin nhận cha, mẹ, con và có ý kiến trả lời bằng văn bản cho ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của Sở Tư pháp, UBND cấp xã ký và trao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. 

Lệ phí (nếu có): Không quá 10.000 đồng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.