Đăng ký thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 1. Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
 2. Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
 3. Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận "một cửa" để trả cho công dân, doanh nghiệp.
 4. Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.
Thành phần hồ sơ (01 bộ):
 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo Phụ lục 01 tại Công văn số 3831/BKH-PTDN về việc đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập) - BM-HAPI-14-57
 2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;
 3. Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí;
 4. Quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ;
 5. Bản sao hợp lệ một trong những giấy từ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP đối với Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ;
 6. Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện: (i) Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; (ii) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ hoặc các chức danh quản lý khác được quy định tại Điều lệ đối với tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Thời hạn giải quyết (tối đa): 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

Phí, lệ phí: 200.000 đồng

Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận phải mang các giấy tờ sau:
 1. Phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
 2. Bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực).
 3. Nếu không phải NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của Người ĐDPL cho người đến nhận kết quả.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.