Đăng ký thành lập hợp tác xã/ liên hiệp hợp tác xã

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để quý vị tham khảo, như sau:

Trình tự thực hiện:
 1. Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
 2. Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
 3. Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận "một cửa" để trả cho công dân, doanh nghiệp.
 4. Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.
Thành phần hồ sơ (01 bộ):
 1. Đơn  Đăng ký kinh doanh; - BM-HAPI-14-49
 2. Điều lệ Hợp tác xã/Liên hiệp Hợp tác xã
 3. Danh sách số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã (đối với HTX); Danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị (đối với LH HTX) BM-HAPI-14-50
 4. Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã.
 5. Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện: (i) Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định); (ii) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. 
Thời hạn giải quyết (tối đa): 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
   
Phí, lệ phí: 200.000 đồng

Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận phải mang các giấy tờ sau:
 1. Phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
 2. Bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực).
 3. Nếu không phải NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của Người ĐDPL cho người đến nhận kết quả.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.