Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn môt thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
  2. Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết. Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận "một cửa" để trả cho công dân, doanh nghiệp. Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.
Thành phần hồ sơ (01 bộ):
  1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu tại Phụ lục Phụ lục I-2, Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
  2. Dự thảo Điều lệ Công ty. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật: (i) Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân; (ii) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với Công ty được tổ chức và quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên; kèm theo Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của những người đại diện theo uỷ quyền (theo mẫu tại Phụ lục Phụ lục I-9, Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; BM-HAPI-14-09; Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực của Người đại diện theo uỷ quyền đối với Công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty.
  3. Các loại giấy tờ khác: (i) Văn bản uỷ quyền của Chủ sở hữu đối với người được uỷ quyền; (ii) Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định); (iii)  Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Thời hạn giải quyết (tối đa): 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Phí, lệ phí: 200.000 đồng.

Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận phải mang các giấy tờ sau:
  1. Phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
  2. Bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực).
  3. Nếu không phải NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của Người ĐDPL cho người đến nhận kết quả.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.