Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu sơ bộ thủ tục cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:

  1. Đề nghị cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch: Người có yêu cầu xin cấp bản sao trực tiếp đến Sở Tư pháp đề nghị hoặc có thể gửi đề nghị qua bưu điện.
  2. Cấp bản sao: Cán bộ hộ tịch căn cứ vào Sổ hộ tịch để cấp bản sao. Trong trường hợp sổ hộ tịch đã ghi chú việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch, thì bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch được ghi theo nội dung đã được ghi chú.

Thành phần hồ sơ: (01 bộ) Đề nghị cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch

Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao các giấy tờ hộ tịch

Lệ phí (nếu có): Không quá 5.000 đồng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.