Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu sơ bộ thủ tục cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:

  1. Người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch đề nghị UBND cấp xã, nơi lưu trữ sổ hộ tịch cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.
  2. Nội dung của bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch được ghi theo đúng nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch.
  3. Trong trường hợp sổ hộ tịch đã ghi chú việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch, thì bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch được ghi theo nội dung đã được ghi chú.

Thành phần hồ sơ: Không có quy định.

Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao giấy tờ hộ tịch.

Lệ phí (nếu có): Không quá 2.000 đồng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.