Giấy phép kinh doanh rượu

Dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu là dịch vụ do Công ty Luật TNHH YouMe cung cấp.

Công ty Luật TNHH YouMe cung cấp Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh rượu như sau:

1. Quy định về cấp Giấy phép kinh doanh rượu:

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh rượu:
 • Đối với thương nhân kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu: Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu đối với thương nhân kinh doanh trên địa bàn từ hai (02) tỉnh trở lên;
 • Sở Công Thương địa phương là cơ quan cấp Giấy phép bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu đối với thương nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh;
 • Đối với thương nhân kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu: Phòng Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đối với thương nhân kinh doanh trên địa bàn quận, huyện;
 • 2. Quy trình triển khai dịch vụ của YouMe:

Thời gian dự kiến thực hiện công việc: khoảng 20 – 30 ngày kể từ ngày có đủ thông tin hợp lệ.

2.1. Tư vấn vấn đề Pháp Lý liên quan

Tư vấn quy định Pháp Lý liên quan đến kinh doanh rượu, Tư vấn quy định Pháp Lý khác có liên quan;

2.2. Hướng dẫn Quý khách hàng chuẩn bị tài liệu gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm rượu;
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu;
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có “Ngành nghề phân phối rượu” và Giấy chứng nhận mã số thuế;
 • Phương án kinh doanh (đối với thương nhân kinh doanh bán buôn rượu), gồm các nội dung: Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các nhà cung cấp rượu (nếu đã kinh doanh),trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại rượu,giá mua,giá bán,số lượng và trị giá mua,bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh),các khoản thuế đã nộp,lợi nhuận; Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của nhà cung cấp rượu sẽ mua,loại rượu,giá mua,giá bán,số lượng và trị giá mua,bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh),các khoản thuế sẽ nộp,lợi nhuận; Hình thức tổ chức bán hàng,phương thức quản lý hệ thống phân phối;
 • Bảng kê danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình,bao gồm: tên thương nhân,địa chỉ trụ sở chính của thương nhân,địa chỉ cửa hàng bán rượu (nếu có),mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh rượu (nếu đã kinh doanh),địa bàn kinh doanh dự kiến;
 • Hồ sơ về kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng), gồm: Địa điểm và năng lực (sức chứa) của kho;
 • Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);
 • Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho (để bảo đảm kho luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);
 • Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy,về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn;
 • Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ;
 • Hồ sơ về địa điểm kinh doanh (bán buôn hoặc bán lẻ rượu),gồm: Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;
 • Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);
 • Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ,độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng,mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu); Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy,về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Chúng tôi sẽ đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ liên quan nếu cần thiết. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các Luật sự chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

2.3. Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả

Tiến hành nộp hồ sơ xin Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá tại Cơ quan nhà nước. Thay mặt khách hàng nhận kết quả

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.