Giấy phép đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Dịch vụ xin giấy phép đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm là dịch vụ do Công ty Luật TNHH YouMe cung cấp.

Công ty Luật TNHH YouMe cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy phép đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, cụ thể như sau:

1. Quy định về Giấy phép đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Cơ quan có thẩm quyền cần tiến hành các công việc theo trình tự sau:

1. Thụ lý hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

2. Tiến hành thẩm định, kiểm tra thực địa. Việc thẩm định được tiến hành như sau:

3. Thành lập đoàn thẩm định: đoàn thẩm định gồm 03 - 05 thành viên, trong đó phải có ít nhất 2/3 thành viên là cán bộ làm công tác chuyên môn về vệ sinh an toàn thực phẩm, thanh tra chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm. Có thể mời chuyên gia từ bên ngoài (phù hợp chuyên môn) tham gia đoàn thẩm định.

4. Tổ chức thẩm định cơ sở: trong vòng 15 ngày làm việc đoàn thẩm định phải thẩm định hồ sơ và thẩm định, kiểm tra thực địa. Kết quả thẩm định phải ghi rõ vào biên bản là “Đạt” hoặc “Không đạt”. Trường hợp “Không đạt” phải ghi rõ lý do.

5. Trường hợp kết quả thẩm định không đạt, trong biên bản thẩm định phải ghi rõ thời hạn thẩm định lại (tối đa là 03 tháng), nếu kết quả thẩm định lại vẫn không đạt thì đoàn thẩm định lập biên bản và đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của cơ sở.

6. Sau khi có kết quả thẩm định cơ sở kinh doanh đạt các tiêu chuẩn theo quy định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh.

2. Quy trình triển khai dịch vụ của YouMe

Thời gian dự kiến thực hiện công việc: khoảng 30 – 40 ngày kể từ ngày có đủ thông tin hợp lệ.

2.1. Tư vấn vấn đề Pháp Lý liên quan:

1. Tư vấn quy định pháp lý liên quan đến các loại Giấy phép con doanh nghiệp cần có khi thực hiện hoạt động kinh doanh;

2. Tư vấn quy định pháp lý liên quan đến Giấy phép đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm;

3. Tư vấn quy định pháp lý liên quan đến địa điểm xin Giấy phép đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm;

4. Tư vấn quy định pháp lý khác có liên quan;

2.2. Hướng dẫn Quý khách hàng chuẩn bị tài liệu gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

2. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:

3. Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở kinh doanh và các khu vực xung quanh;

4. Bản mô tả quy trình chế biến cho sản phẩm hàng tươi sống;

5. Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng tươi sống của cơ sở kinh doanh;

6. Bản sao công chứng “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ” của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

7. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp kinh doanh thực phẩm.

8. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các Luật sự chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

2.3. Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả:

1. Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Thay mặt khách hàng nhận kết quả

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.