Giấy phép bán buôn hoặc đại lý bán buôn thuốc lá

Dịch vụ xin cấp giấy phép bán buôn hoặc đại lý bán buôn thuốc lá là dịch vụ do Công ty Luật TNHH YouMe cung cấp.

Công ty Luật TNHH YouMe cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép bán buôn hoặc đại lý bán buôn thuốc lá như sau:

1. Quy định về cấp Giấy phép bán buôn hoặc đại lý bán buôn sản phẩm thuốc lá

Cơ quan có thẩm quyền cần tiến hành các công việc theo trình tự sau:

 • Tiếp nhận hồ sơ do các đơn vị , cá nhân nộp
 • Thẩm duyệt hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp phép xem xét và cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Cơ quan cấp phép sẽ trả lời bằng văn bản trong đó có nêu lý do từ chối cấp;
 • Sửa đổi bổ sung hồ sơ: Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung;
 • Thương nhận liên hệ tới bộ phận một cửa nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu;

2. Quy trình triển khai dịch vụ của YouMe

Thời gian dự kiến thực hiện công việc: khoảng 20 - 30 ngày kể từ ngày có đủ thông tin hợp lệ.

2.1. Tư vấn vấn đề pháp Lý liên quan

 • Tư vấn quy định pháp Lý liên quan đến kinh doanh bán buôn thuốc lá;
 • Tư vấn quy định Pháp Lý khác có liên quan.

2.2. Hướng dẫn Quý khách hàng chuẩn bị tài liệu gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;
 • Văn bản giới thiệu của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá, thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

Phương án kinh doanh, gồm:

 • Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các doanh nghiệp bán hàng (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận...
 • Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn(hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của doanh nghiệp sẽ bán hàng cho mình,loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp bán hàng và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận... ;
 • Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối
 • Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật (kho hàng, phương tiện vận chuyển...), nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình kinh doanh sản phẩm thuốc lá của mình...;
 • Bảng kê Danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá (nếu có), mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh (dự kiến phân công);

Tài liệu chứng minh năng lực của doanh nghiệp, gồm:

 • Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) bao gồm: quyền sử dụng kho (là sở hữu,đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), địa điểm và năng lực của kho, các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;
 • Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), năng lực vận chuyển, các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;
 • Hồ sơ về năng lực tài chính: xác nhận vốn tự có hoặc bảo lãnh của doanh nghiệp bán hàng hoặc của ngân hàng nơi thương nhân mở tài khoản... về việc bảo đảm tài chính cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường;

2.3. Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả:

 •  Tiến hành nộp hồ sơ xin Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá tại Cơ quan nhà nước.
 • Thay mặt khách hàng nhận kết quả.

3. Số lượng hồ sơ

 • Đối với Giấy phép do Bộ Công Thương cấp: Giấy phép được lập nhiều bản: 03 bản lưu tại Cơ quan Bộ, 01 bản gửi Cục Quản lý Thị trường, gửi mỗi Sở Công Thương có tên trong Giấp phép (địa bàn kinh doanh) và nơi thương nhân đóng trụ sở 01 bản và 01 bản gửi thương nhân được cấp;
 • Đối với Giấy phép do Sở Công Thương cấp: Giấy phép được lập 05 bản: 02 bản lưu tại Sở Công Thương, 01 bản gửi Chi cục Quản lý Thị trường thuộc Sở Công Thương nơi cấp, 01 bản gửi Bộ Công Thương và 01 bản gửi thương nhân được cấp;
 • (Chúng tôi sẽ đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ liên quan nếu cần thiết)
 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các Luật sư chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.