Tư vấn pháp luật thường xuyên

Tư vấn pháp luật thường xuyên đòi hỏi luật sư tư vấn và cung cấp dịch vụ phải là người có kinh nghiệm pháp lý thực tiễn, am hiểu pháp luật, động kinh doanh của khách hàng. 
 
Với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, giảm thiểu rủi ro pháp lý tối đa trong quá trình hoạt động, Công ty Luật TNHH YouMe cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, đầu tư, bất động sản,  thuế, quản trị doanh nghiệp, lao động…. thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên. Cụ thể:

Nhóm dịch vụ  tư vấn pháp luật:
 1. Tư vấn pháp luật thường xuyên về tổ chức nội bộ của doanh nghiệp;
 2. Tư vấn và giải đáp thắc mắc về các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
 3. Tư vấn pháp luật thường xuyên về hợp đồng, giao dịch; tư vấn pháp luật về hoạt động mở rộng sản xuất, đầu tư, liên doanh, liên kết;
 4. Tư vấn pháp luật thuế;
 5. Tư vấn pháp luật lao động;
 6. Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính (đầu tư, thuê đất, giao đất, xây dựng, đăng ký bảo hộ đối tượng sở hữu trí tuệ...);
 7. Tư vấn và hướng dẫn thủ tục hành chính (khiếu nại, khởi kiện, thi hành án...).
Nhóm dịch vụ soạn thảo văn bản, hồ sơ pháp lý, soạn thảo hợp đồng:
 1. Soạn thảo các văn bản về tổ chức, quản lý nội bộ của Doanh nghiệp;
 2. Soạn thảo các hồ sơ pháp lý để thực hiện các thủ tục đầu tư, liên doanh, liên kết (trừ lập dự án);
 3. Soạn thảo các hồ sơ pháp lý để thực hiện các thủ tục hành chính, tư pháp (trừ các tài liệu mang tính kỹ thuật hoặc tài liệu tài chính);
 4. Soạn thảo các Hợp đồng, giấy tờ giao dịch;
 5. Soạn thảo các văn bản khác theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
Nhóm dịch vụ về thẩm định hồ sơ pháp lý:
 1. Thẩm định hồ sơ pháp lý để thực hiện các thủ tục hành chính, thủ tục tư pháp;
 2. Thẩm định hồ sơ tranh chấp.
Nhóm dịch vụ về văn bản pháp luật:
 1. Cung cấp bản tin danh mục văn bản pháp luật mới ban hành;
 2. Cung cấp bản tin tư vấn ảnh hưởng của văn bản pháp luật mới ban hành đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 3. Cung cấp văn bản, văn bản thuế, biểu thuế

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.