Tư vấn pháp luật lao động

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường, quan hệ pháp luật lao động ngày một phát triển, đa dạng và phức tạp hơn. Nhu cầu tư vấn pháp luật lao động của doanh nghiệp, người lao động ngày càng trở nên bức thiết.

Tư vấn pháp luật lao động là một trong những dịch vụ tư vấn pháp luật tiêu biểu của Công ty Luật TNHH YouMe. Công ty Luật TNHH YouMe đã phối hợp với nhiều cơ quan báo chí, tư vấn hỗ trợ cho hàng nghìn người lao động cũng như doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực pháp luật lao động.

Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH YouMe bao gồm:

 1. Tư vấn tuyển dụng nhân sự, lao động; thực hiện tổ chức thi tuyển nhân sự cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả tuyển dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam.
 2. Tổ chức lựa chọn và sắp xếp nhân sự phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
 3. Tư vấn điều kiện, trình tự thủ tục thành lập Công đoàn trong doanh nghiệp, nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn doanh nghiệp, quan hệ giữa công đoàn và chủ doanh nghiệp.
 4. Tư vấn pháp luật lao động về quy chế lương, thưởng, bảo hiểm trong doanh nghiệp và việc thực hiện các quy chế nói trên.
 5. Tư vấn xây dựng thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp; hình thức, quy trình chi trả lương, trả thưởng cho người lao động, thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động.
 6. Tư vấn pháp luật về lao động nữ, chế độ thai sản, bảo hiểm cho lao động nữ.
 7. Tư vấn hợp đồng lao động và các vấn đề liên quan.
 8. Tư vấn, soạn thảo tài liệu liên quan tới lao động, bao gồm hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy hoạt động.
 9. Tư vấn nghĩa vụ tuân thủ, đăng ký thỏa ước, nội quy lao động và thực hiện các thủ tục hành chính, chế độ báo cáo.
 10. Tư vấn về tái cơ cấu lao động và giải quyết lao động dôi dư, chế độ chính sách cho người lao động trong doanh nghiệp liên quan.
 11. Tư vấn về trách nhiệm vật chất, kỷ luật lao động, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi, các vấn đề liên quan đến điều kiện sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn và vệ sinh lao động.
 12. Tư vấn về điều kiện, quy trình xử lý kỷ luật người lao động, đánh giá tính hợp pháp của quyết định xử lý kỷ luật lao động.
 13. Tư vấn trình tự thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp, bảo hiểm cho người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động.
 14. Tư vấn, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, người sử dụng lao động; Tham gia giải quyết tranh chấp lao động liên quan đến đình công, sa thải, kỷ luật lao động.
 15. Tư vấn đại diện giải quyết tranh chấp lao động.
 16. Tư vấn pháp luật về điều kiện, trình tự thủ tục tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài; soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép lao động nước ngoài cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động nước ngoài tại doanh nghiệp.
 17. Tư vấn các vấn đề về thủ tục xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú, tiền lương, thuế thu nhập, và chuyển tiền ra nước ngoài của lao động nước ngoài.
 18. Tư vấn các vấn đề quản trị nhân sự khác theo yêu cầu.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.