Tư vấn, soạn thảo hợp đồng

Tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng đòi hỏi luật sư tư vấn, soạn thảo hợp đồng có những ký năng, kinh nghiệm và hiểu biết pháp luật và thực tiễn kinh doanh trong nhiều lĩnh vực.

Tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng đòi hỏi luật sư tư vấn, soạn thảo hợp đồng có những ký năng, kinh nghiệm và hiểu biết pháp luật và thực tiễn kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Luật sư tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của khách hàng trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro, thay đổi có thể xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với nhu cầu của khách hàng cũng như các quy định của pháp luật. Dịch vụ tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng của Công ty Luật TNHH YouMe sẽ giúp khách hàng giải quyết những vấn đề mà Khách hàng có thể gặp phải.

Công ty Luật TNHH YouMe cung cấp các dịch vụ tư vấn và soạn thảo hợp đồng trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, đầu tư, bất động sản, doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp, lao động.

Các dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty Luật TNHH YouMe thực hiện bao gồm:

 1. Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan,
 2. Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng,
 3. Cử luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng,
 4. Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng,
 5. Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra,
 6. Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn,
 7. Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng,
 8. Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán.
Công ty Luật TNHH YouMe tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng dưới đây:
 1. Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng kinh tế,
 2. Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng thương mại,
 3. Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng đầu tư,
 4. Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng dân sự,
 5. Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng lao động,
 6. Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,
 7. Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng hợp đồng liên doanh,
 8. Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,
 9. Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật...
 10. Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng li-xăng;
 11. Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng mua bán;
 12. Tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng khác.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.