Nghị định 81/2012 NĐ-CP Ngày 08.10.2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và nghị định số 109/2002/ND-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của chính phủ chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểu của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Ngày ban hành: 08/10/2012
Tải về Xem : 1451 | Tải về : 497

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Tòa nhà Phương Đông, số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.